HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM BẢNG KÊ HAY KHÔNG???

12/02/2019

Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển giao giữa hoá đơn cũ và hoá đơn điện tử nên không tránh khỏi trường hợp người phát hành hóa đơn không biết thực hiện như thế nào. Bài viết sẽ lý giải cho bạn đọc về việc hoá đơn điện tử xuất kèm bảng kê hợp lệ hay không.

KHUYẾN KHÍCH CƠ SỞ Y TẾ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

10/01/2019

Tại công văn hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đồng thuận việc cơ sở y tế có thẻ cung cấp HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy. Tuy nhiên về lâu dài thì cần hạn chế chuyển đổi sang hóa đơn giấy.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIÊU THỨC TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

10/01/2019

Trả lời Công văn số 0117/CV ngày 30/6/2017 của Công ty TNHH Baezeni Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, căn cứ Điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau: Tên hàng hóa, dịch vụ; Đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; Thành tiền ghi bằng sổ và bằng chữ.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ- THUẬN TIỆN HƠN TRONG GIAO THƯƠNG HÀNG HÓA

10/01/2019

Chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng hóa đơn giấy thì phải bảo quản cẩn thận, không được làm mất, rách nát. Chuyển sang hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp (DN) băn khoăn lấy gì để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Câu trả lời của Tổng cục Thuế chính là khi áp dụng hóa đơn điện tử, cơ quan quản lý sẽ kiểm soát bằng phương tiện điện tử, không bắt buộc DN trình hóa đơn giấy.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP SỐNG CÒN CHO DOANH NGHIỆP

10/01/2019

Hóa đơn điện tử - xu hướng tất yếu trong thời đại thương mại điện tử. Với việc đem lại nhiều lợi ích từ tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, lưu giữ, tiện lợi, chính xác. Hóa đơn điện tử đang cho thấy những lợi ích, tiềm năng lớn cho Doanh nghiệp...

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

10/01/2019

Hướng tới mục tiêu đến 01/11/2020, cơ bản thực hiện hóa đơn điện 100% số doanh nghiệp và hàng hóa được mua bán (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử.

GỠ RỐI QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT, TNDN HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO

10/01/2019

Điều chỉnh thuế GTGT, TNDN hóa đơn đầu vào khác niên độ kế toán theo những quy định nào của pháp luật

YÊU CẦU SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VỚI TOÀN BỘ NỀN KINH TẾ TRONG NĂM 2018

10/01/2019

Chỉ thị 07 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tập trung xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế