HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ- THUẬN TIỆN HƠN TRONG GIAO THƯƠNG HÀNG HÓA

10/01/2019

Chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng hóa đơn giấy thì phải bảo quản cẩn thận, không được làm mất, rách nát. Chuyển sang hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp (DN) băn khoăn lấy gì để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Câu trả lời của Tổng cục Thuế chính là khi áp dụng hóa đơn điện tử, cơ quan quản lý sẽ kiểm soát bằng phương tiện điện tử, không bắt buộc DN trình hóa đơn giấy.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP SỐNG CÒN CHO DOANH NGHIỆP

10/01/2019

Hóa đơn điện tử - xu hướng tất yếu trong thời đại thương mại điện tử. Với việc đem lại nhiều lợi ích từ tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, lưu giữ, tiện lợi, chính xác. Hóa đơn điện tử đang cho thấy những lợi ích, tiềm năng lớn cho Doanh nghiệp...

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

10/01/2019

Hướng tới mục tiêu đến 01/11/2020, cơ bản thực hiện hóa đơn điện 100% số doanh nghiệp và hàng hóa được mua bán (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử.

GỠ RỐI QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT, TNDN HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO

10/01/2019

Điều chỉnh thuế GTGT, TNDN hóa đơn đầu vào khác niên độ kế toán theo những quy định nào của pháp luật

YÊU CẦU SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VỚI TOÀN BỘ NỀN KINH TẾ TRONG NĂM 2018

10/01/2019

Chỉ thị 07 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tập trung xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế