Chữ ký số để khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử có thể sử dụng chung? Không chung có thể dùng chữ ký số của các nhà cung cấp CKS khác?

20/06/2019

BẠN hỏi: "Doanh nghiệp có thể sử dụng chung chữ ký số với khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử hay không? Có sử dụng chữ ký của nhà cung cấp CKS khác được không?"

VINVOICE Trả lời:
-Có thể dùng chung CKS với các dịch vụ khác.
– Có thể sử dụng chữ ký số của nhà cung cấp khác.
Tuy nhiên, CKS này phải được đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.