THÔNG BÁO MEGABIZ ĐÃ ĐƯỢC TỔNG CỤC THUẾ ĐÁNH GIÁ ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ TIÊU CHÍ THEO QUY ĐỊNH THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

18/11/2021

MEGABIZ đã được TỔNG CỤC THUẾ đánh giá ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ các tiêu chí theo quy định tại thông tư 78/2021/TT- BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP. Khách hàng nằm trong diện chuyển đổi theo thông tư 78 vui lòng cung cấp mã số thuế, tên công ty, số điện thoại với chúng tôi qua hotline 0888046488 hoặc email: nghiepvu1@vinvoice.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển đổi miễn phí.

Công ty chúng tôi cam kết các nội dung phối hợp triển khai như sau:

1. Miễn phí đối với số lượng hóa đơn điện tử đăng ký sử dụng theo thông tư số 32/2011/TT-BTC doanh nghiệp nhưng đến thời điểm chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo nghị định số 123/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC mà doanh nghiệp chưa sử dụng.

2. Bố trí đủ nguồn nhân lực để hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC sang hóa đơn điện tử theo nghị định số 123/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử. Hỗ trợ 24/7 giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình đăng ký sử dụng, lập hóa đơn điện tử…

3. Thực hiện, báo cáo, trao đổi với Cục và Các Chi cục Thuế về người nộp thuế sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của Công ty theo quy định. Chương trình chuyển đổi miễn phí sẽ kéo dài cho đến hết ngày 31/12/2021.

Trân trọng cảm ơn !

https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVNLb4JAEP4r9eCR7KDAwtGiUbS0GMtrL2ZZKN3GRawb7M_vkqaHHgQa271MJvkek29nEEEJIhVteEklP1b0oPqUWHt3u3GjTQRgh8EcPN_HUejNAZ4xir8Ay9nKwA8KYCwBPOP-6XHlbnXwpogM4cOVN4M-foQIIqyStXxFaZnLO3asZFHJMZzpXvVt1Tg7j0EyxvJmDLZuWjgzqZZl8KIZtNA1R88c1TqGk00sk9K8Fb0wwWUheI7SoZSaDUbHfcGS7lji1u-HQrBQeftbbFlYn9ie-Q3o-Jo-k1QNia8OuTZQ3PDigsLq-C7Usux-mcGq18G60aFTfrmB_5Wf3Ci_7lt-dZ387XQiM3UC7dp_SJT83Q3UIgyFPRVaAjwQbmb7i6lZin1bDuVo9AkmTOe7/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/