HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM BẢNG KÊ HAY KHÔNG???

12/02/2019

Với điều kiện cơ sở hạ tầng và công nghệ ngày càng phát triển hiện nay cơ quan thuế đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là hình thức hóa đơn hiện đại với nhiều ưu điểm nổi bật và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi sử dụng. Chính vì các lợi ích trên nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và trong tương lại, đây là hình thức hoá đơn hiện đại và có lợi.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây là: ”Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê như hóa đơn giấy hay không?”

Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, chúng tôi sẽ bắt đầu từ quy định tại điều 19 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

Điều 19. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác……

Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính

………”

Như vậy căn cứ vào quy định trên, rút ra các kết luận sau:

Thứ 1: người bán chỉ xuất hóa đơn kèm bảng kê khi số lượng hàng vượt quá số dòng của một hóa đơn.

Quy định này có ý nghĩa khi dùng hóa đơn giấy, số lượng dòng bị giới hạn. Khi các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì số dòng của hóa đơn không hề bị giới hạn vì vậy không thể áp dụng quy định về xuất hóa đơn bán hàng kèm bảng kê.

Thứ 2: Nếu bên bán xuât hóa đơn sai (Ghi xuất hàng theo bảng kê) có thể bị phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 đồng do không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

 

Thứ 3: Nếu bên mua nhận các hóa đơn này có thể bị loại chi phí do hóa đơn không hợp lệ theo quy định về hóa đơn chứng từ.