CỤC THUẾ TP HÀ NỘI: TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẾN TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TRONG NĂM 2019

21/10/2019

Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, theo đó, một trong các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu năm 2019 là Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn…”.

Nhằm đẩy mạnh mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thu theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội, đảm bảo việc áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn TP Hà Nội đồng bộ, hiệu quả, thống nhất, cơ bản hoàn thành trong năm 2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã có kế hoạch, lộ trình triển khai nhằm mở rộng áp dụng HĐĐT quý IV năm 2019 để hướng tới mục tiêu 95% doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng HĐĐT ngay trong năm 2019.

Trên địa bàn TP Hà Nội có khoảng 40 tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT hoạt động (theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011). Ngày 4/10/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã gửi Phiếu khảo sát tới các tổ chức này và nhận được phản hồi của 30/40 tổ chức cung cấp dịch vụ. Qua khảo sát, căn cứ 03 tiêu chí:

(1) Đủ năng lực đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011, tiệm cận đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019;

(2) Có kinh nghiệm triển khai, có số lượng lớn (trên 100) khách hàng lớn sử dụng dịch vụ HĐĐT;

(3) Có chia sẻ kết nối CSDL với cơ quan Thuế.

Cục Thuế đã kiểm tra tài khoản kết nối khai thác cơ sở dữ liệu HĐĐT, tra cứu phân tích theo tổ hợp các tiêu chí (nhóm MST, nhóm số hóa đơn, từ kỳ đến kỳ...) do các Tổ chức đã cung cấp để hỗ trợ cơ quan Thuế liệt kê thông tin chi tiết về từng dòng trên hóa đơn (tương tự mẫu 01-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra) và cho phép kết xuất kết quả ra Excel.

Ngày 16/10/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã mời họp đợt 1 đối với một số tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử cơ bản đáp ứng 3 tiêu chí nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABIZ VIỆT NAM là một trong 9 Nhà cung cấp đáp ứng 03 tiêu chí trên được Cục Thuế TP Hà Nội lựa chọn phối hợp triển khai hóa đơn điện tử đợt 1.

Cục Thuế sẽ tiếp tục kiểm soát chất lượng dịch vụ trong quá trình triển khai của các tổ chức cung cấp, sẽ loại trừ ra khỏi danh sách phối hợp với Cục Thuế đối với các tổ chức cung cấp không đáp ứng các tiêu chí nêu trên và tiếp tục bổ sung các đơn vị đáp ứng các tiêu chí để triển khai đợt 2, 3...

Trong thời gian tới, để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tổ chức triển khai tập huấn diện rộng cho các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn địa bàn TP Hà Nội về hóa đơn điện tử./.

(Nguồn:Bài  viết "Cục Thuế TP Hà Nội họp triển khai HĐĐT đợt 1 với 09 tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử" -Website Cục Thuế Thành phố Hà Nội)