HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HAY SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP

16/04/2020

Những tốn kém về chi phí, phức tạp về bảo quản, thậm chí cả rủi ro về cháy hỏng, rách nát của hợp đồng giấy (hợp đồng truyền thống) sẽ được khắc phục bằng cách nào?? 

Câu hỏi này đã được đặt ra từ rất lâu, và tới “Thời đại 4.0” thì vấn đề đều được giải quyết với một đáp án đơn giản đó chính là Hợp đồng điện tử.

Trước những bất cập trong việc giao kết hợp đồng hiện nay như việc soạn thảo, in ấn, ký kết, giao nhận,… thì việc đẩy mạnh sử dụng hợp đồng điện tử là việc cần thiết phải làm. Đây cũng là giải pháp được đánh giá là có tính khả thi cao, tạo thuận lợi, minh bạch hơn cho doanh nghiệp trong trao đổi, ký kết hợp đồng. Sử dụng hợp đồng điện tử để thay thế cho hợp đồng giấy là phương thức tiên tiến, ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Đây là biểu hiện rõ ràng của việc áp dụng, sử dụng thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giao dịch trong nền kinh tế hiện nay.

Hợp đồng điện tử đang cho thấy những tiềm năng to lớn, đem lại lợi ích cho các Doanh nghiệp. Mặt khác, đây cũng là xu hướng tất yếu trong thời đại thương mại điện tử. Bởi phát triển Hợp đồng điện tử chính là giúp quản lý các hoạt động thương mại điện tử thuận tiện, chính xác và phù hợp với quốc tế.

Hiện nay, đã có hàng nghìn Doanh nghiệp trên khắp cả nước sử dụng giải pháp phần mềm Hợp đồng điện tử. Cùng với sự phát triển của các hoạt động thương mại điện tử, Hợp đồng điện tử chính là giải pháp sống còn để giúp cho Doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu gia tăng đột biến các giao dịch và thanh toán điện tử trong thời đại công nghệ số ngày nay.

                                                                                                                                                                (Nguồn: Sưu tầm)