UBND TP HÀ NỘI - ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, BIÊN LAI ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN ĐẠT 100% TRONG NĂM 2020

17/07/2020

Hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 01/NQ-CP và chỉ tiêu theo Thông báo 130/TB-BCĐCQĐT ngày 17/02/2020 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử trong năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

    Hiện tại, đã có 86.729 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã áp dụng Hóa đơn điện tử - chiếm khoảng 67% tổng số Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

     Phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 01/NQ-CP và chỉ tiêu theo Thông báo 130/TB-BCĐCQĐT ngày 17/02/2020 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội: “trong năm 2020, phấn đấu 100% các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử…”, UBND Thành phố đã ban hành Công văn 1978/UBND-KT yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, đôn đốc doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hóa đơn điện tử trong năm 2020.

     Đồng thời, các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phải gương mẫu chủ động đẩy mạnh việc áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị. Ngoài ra, cần khẩn trương phối hợp, nghiêm túc thực hiện chương trình triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Doanh nghiệp trên địa bàn cần đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử trong năm 2020

     Với thời hạn chuyển đổi đang đến gần, cùng với việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử từ UBND Thành phố Hà Nội thì các Doanh nghiệp trên địa bàn cần có bước đi kịp thời trong việc thay đổi cách thức và sử dụng hóa đơn hiện tại của mình.

     Là đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đạt chuẩn theo các yêu cầu thẩm định của Cục thuế Hà Nội - VINVOICE luôn phối hợp chặt chẽ với Cục thuế và các Chi cục thuế, cũng như đồng hành, hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn để Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang hóa đơn điện tử một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

     Hơn thế nữa, VINVOICE đem đến những hỗ trợ thiết thực nhất cho từng doanh nghiệp với chất lượng phục vụ tận tâm và chuyên nghiệp nhất.

VINVOICE hỗ trợ khách hàng toàn bộ thủ tục online đăng ký phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

  • MIỄN PHÍ lựa chọn mẫu hóa đơn sẵn trên hệ thống Vinvoice,
  • MIỄN PHÍ lưu trữ hóa đơn đã phát hành 10 năm trên hệ thống và trên điện toán đám mây,
  • KHÔNG GIỚI HẠN thời gian sử dụng hóa đơn,
  • KHÔNG GIỚI HẠN địa điểm và số lượng thiết bị truy cập.

Vinvoice hy vọng sẽ được đồng hành cùng doanh nghiệp cả nước thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử với Phương châm “Trao CHẤT LƯỢNG - Nhận NIỀM TIN”

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Hotline tư vấn: 0964.24.62.66 - 0888.61.62.88

Hỗ trợ & CSKH: 0888.04.64.88

Website: https://vinvoice.vn/

Email: support@vinvoice.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hoadondientuvinvoice